Juridisch adviesbureau lagerweij kan u deskundig juridisch advies geven op veel terreinen. Belangrijk hierbij is dat ik ruime aandacht aan mijn cliënten kan besteden en hen, indien dat nodig mocht zijn, intensief kan begeleiden. Specifieke werkterreinen liggen op het gebied van arbeidsrecht, overeenkomstrecht, familierecht en vele andere rechtsgebieden.

Bij dreigend ontslag en arbeidsconflicten bied ik juridische begeleiding aan en probeer de zo gunstigst mogelijke regeling voor mijn cliënt te bewerkstelligen. Ook heb ik ontslagprocedures voor werkgevers geregeld, zodat ik een goed overzicht heb hoe de arbeidsmarkt werkt. Bij het voeren van gerechtelijke procedures bij het kantongerecht kan ik optreden als raadsvrouwe.

Ook is het mogelijk om mij uw beroeps- en bezwaarschriften te laten verzorgen bij uitkerings- en verzekeringsinstanties. Indien nodig vergezel ik mijn cliënten op hoorzittingen en ondersteun hen en bereid hen voor op de vragen die gesteld kunnen worden.

Gedurende mijn bedrijfsvoering ben ik ook opgetreden als gevolmachtigde voor cli?nten in procedures bij de rechtbank omdat mijn cliënten dat zelf te belastend vonden. De resultaten daarvan zijn heel bevredigend te noemen.

Ik beschik door mijn studie en mijn werkervaring over een ruim netwerk. Tevens ben ik nog werkzaam in de vrouwenwetswinkel in Nijmegen, een pro deo activiteit, waardoor ik nog contacten onderhoud met de faculteit Rechten.