foto van els lagerweij logo

Juridisch adviesbureau lagerweij is een eenmansbedrijf, dat gevoerd wordt door mr. E.W.M. Lagerweij-Aalbers.

Voor en tijdens de studie Nederlands Recht, die ik binnen de daarvoor gestelde tijd heb afgerond, heb ik gedurende een aantal jaren ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Ik heb verschillende functies vervuld, waaronder P&O- functionaris en management assistente, waardoor ik het bedrijfsleven goed heb leren kennen.

Ik ben al enige tijd werkzaam als juriste. Juridisch adviesbureau lagerweij kan u deskundig juridisch advies geven op veel terreinen. Belangrijk hierbij is dat ik ruime aandacht aan mijn cli?nten kan besteden en hen, indien dat nodig mocht zijn, intensief kan begeleiden.

Specifieke werkterreinen liggen op het gebied van arbeidsrecht, overeenkomstrecht, familierecht en vele andere rechtsgebieden.